COVID-19

Budeme mať vlastné MOM na antigénové testy!

Pri vstupe na festival je potrebné sa preukázať:
negatívnym AG testom nie starším ako 24 hodín
negatívnym PCR alebo LAMP testom nie starším ako 72 hodín.

COVID-19

Výnimku z testovania majú osoby:

  • ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, ak nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
  • ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
  • ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
  • ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
  • osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
  • ide o osobu do 10 rokov veku.